Kartaju dva luđaka. Prvi baci karte i kaze: "Šah mat!"
A drugi če njemu:
- "Budalo ne igramo košarku nego nogomet!"